Cennik


                                               Sposób płatności:

przedpłata

                gotówka

                            przelew bankowy

                                                        akredytywa

 

 

         Price with delivery to customers in Europe.

                        Cena z wysyłką do klientów w Europie.

              Wszystkie produkty z Rosji.  (Krasnojarsk,Irkuck. 6000km)

 

Nasze produkty są w naszym magazynie w Polsce, w Poznaniu.


Cena jest dostępna w naszym magazynie w Polsce, w Poznaniu.
Nasze produkty dostarczane są z Rosji do naszego magazynu w Polsce, Poznań.
W umowie z nabywcą, nasz produkt / zamówienie może być dostarczony na Twój adres!

Round logs Drewno okrągłe profilowane (ocylindrowane)
Оцилиндрованное бревно
Оцилиндрованное бревно

 

 

СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА

 

WALL KIT OF ROUND LOGS

 

KOMPLET NA ŚCIANY Z OKRĄGŁEGO DREWNA (ocylindrowane)

 

Цена на погонаж из оцилиндрованного бревна в EUR за1 куб.м. в Европе.

The price of moldings made ​​of logs in EUR for 1 m3 in Europe.

Cena kształtek wykonanych z bali w EUR za 1 m3 w Europie.

 

Сечение, см       18;20      22;24      26;28       30;32  36 и выше/and more

                                                                                                 36 i większe

Section. cm

Rodzaj/ cm

 

Порода             Стеновой  Стеновой    Стеновой  Стеновой   Стеновой

                          комплект  комплект     комплект  комплект     комплект

Breed                WALL KIT   WALL KIT    WALL KIT    WALL KIT     WALL KIT 

Gatunek            Zestaw      Zestaw       Zestaw       Zestaw        Zestaw

                         ścienny      ścienny       ścienny       ścienny        ścienny

 

Сосна

Pine                  400            430             460             500             ------------

Sosna

 

Лиственница                                                                               Договорная

larch                 600             600            600              600             Negotiable          

Modrzew                                                                                      Do uzgodnienia

 

Кедр                                                                                             Договорная

Ceder               700             700            700             700               Negotiable

Cedr                                                                                              Do uzgodnienia

 

 

Price with delivery to customers in Europe.

                                                                Cena z wysyłką do klientów w Europie.

 

 

Attention! The cubic capacity is the actual dimensions elemenotov wall kit

Wall set is a set of parts of selected, high quality array of logs of natural humidity. Each element is numbered, graded according to documentation. Antiseptic means biosecurity produced at temperatures above 5 degrees. Delivery logs longer than 6 meters + 50% to the cost.

 

Uwaga! Objętość jest rzeczywista; zgodna z rzeczywistym wykazem.

W tabeli podany jest zestaw drewna wysokiej jakości na ściany, o naturalnej wilgotności.

Każdy element jest numerowana i opisany zgodnie z dokumentacją.Zabezpieczanie biologiczne całego materiału przeprowadzane jest zanurzeniowo w temperaturze powyżej 5 stopni. Przy zamawianiu materiałów okrągłych dłuższych niż 6 m, cena wzrasta o 50%.

 

 

Внимание! Кубатура считается по фактическим размерам элеменотов стенового комплекта.Стеновой комплект представляет собой набор элеменотов из отборного, высококачественного массива бревна естественной влажности. Каждый элемент пронумерован, отторцован в соответствии с рабочей документацией. Антисептированте средствами биозащиты производятся при температуре выше +5 градусов. Возможна поставка оцилиндрованного бревна длинее 6-ти метров + 50% к стоимости.

 

Round logs Drewno okrągłe profilowane (ocylindrowane)
Konstrukcja wieńcowa domu i łaźni.
Konstrukcja wieńcowa domu i łaźni.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СРУБА С МАНСАРДНЫМ ЭТАЖОМ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ОЦИЛИНДРОВАННОГО МАССИВА БРЕВНА, ПЛОЩАДЬЮ 200 М.КВ В EUR ЗА 1 М.КВ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ С УЧЕТОМ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТ, ТРАНСПОРТНЫХ И НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ.

The estimated cost of house with a mansard floor of the elements CYLINDRICAL WOOD LOGS, an area of ​​200 square meters in EUR per 1 sq.m TOTAL AREA BASED materials and labor, transportation and overhead costs.

Szacowany koszt domu z piętrem z elementów z drewna okrągłego, powierzchnia 200 metrów kwadratowych, w EUR za 1 m2 całkowitej powierzchni. Cena materiałów z uwzględnieniem pracy i kosztu transportu.

 

Работы и                    Сосна     Сосна  Лиственница Лиственница  Лиственница

материалы                                              Кедр              Кедр                Кедр

Works and                   Pine        Pine      larch               larch                larch

materiales                                               Ceder             Ceder              Ceder

Robocizna i                  Sosna     Sosna   Modrzew        Modrzew         Modrzew

materiały                                                 Cedr               Cedr                Cedr

 

Сечение,см                  20/22     24/26   24/26              28/30             34 и выше

Section. cm                                                                                           And more

określenie/сm                                                                                       34 i więcej

 

Монтаж сруба              700         800      1000                1200             Договорная

дома из бревна

Installation of log                                                                                  Negotiable

houses from timber

Montaż domów z bali                                                                            Do ustalenia

 

 

Price with delivery to customers in Europe.

                                                                Cena z wysyłką do klientów w Europie.